සජිත් එක්ක එරන්ද මැතිවරණ ව්‍යාපාරය අරඹයි

සජිත් එක්ක එරන්ද මැතිවරණ ව්‍යාපාරය අරඹයි

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ හිටපු සභාපති එරන්ද වැලිඅංගේ මහතාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ සමාරම්භක අවස්ථාව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයේ පසුගියදා...

Don't Miss It

Recommended